Szuhanics Albert: Nemzeti Ünnep augusztus 20.

Szuhanics Albert: Nemzeti Ünnep augusztus 20.

Szent korona

Csordultig telt szíveinkben / ős reménynek hangja dobban.

Ezer éves szép hazánkban / hogyan élhetnénk mi jobban?

 

Kárpátoknak igazgyöngye, / Magyarország a mi földünk.

Teremje meg új kenyerünk, / s legyen borunk, mit kitöltünk!

 

Államiságunk ünnepén / a Szent jobbot körbe hordják.

Az időknek végeztéig / a mi hazánk, Magyarország!

 

Ott, ahol zúg Duna, Tisza, / az új kenyér bőven terem.

Áldott földjén arany mezők, /   nektár csöppen szőlőhegyen.

 

István király mindörökre / Máriára bízta földünk.

Patrónusunk Nagyasszonyunk, / nem veszi el senki tőlünk!

 

Gyermekáldás legyen számos! / Boldog párok, otthon, fedél…

Mi mást adhat magyar állam? / Azt, hogy te itt otthon legyél!

 

Munka legyen, boldogulás, / család, Isten ege alatt.

Szent koronánk védelmezzél, / s magyar hazánk erős marad!

 

Szent Jobb

Szuhanics Albert (1954. február 3. – 2021. január 19.)

A Debreceni Alföldi Nyomdában dolgozott.

 

Augusztus 20. a hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára hozatta a Szent Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni Bach-korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első király ünneplését. A két világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet.  A kommunista hatalom ezt nem törölte el, hanem 1950-től a Magyar Népköztársaság Alkotmány ünnepének nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben az Országgyűlés állami ünneppé nyilvánította.