Liszt Ferenc emlékezete

 

 

Liszt Ferenc

LISZT FERENC EMLÉKEZETE halálának évfordulóján

(1811. 10. 22. – 1886. 07. 31.)

 

1961-ben egy zenét tanuló diákcsoport tagjaként jártam először Weimarban, Goethe és Schiller, valamint Liszt Ferenc városában.

A századokon is átsugárzó nagy szellemek otthonába belépni, ott nézelődni különös élmény volt. Számomra hosszú időre Goethe lett az irodalmi -, Liszt pedig zenei téren az irányt mutató fénylő csillag. Lelkesen gyűjtöttem a róluk szóló könyveket, írásokat, tanultam a költő verseit és hallgattam a zeneszerző műveit. Különböző énekkarok szoprán szólamában énekeltem Liszt kórusait, nagyszabású oratóriumait, miséit.

1974-től kezdve a Magyar Rádió munkatársaként pedig alkalmam volt felkutatni, hogy a műsorokban mikor és hogyan szólaltatták meg zenéjét, hányszor mutatták be Európa-szerte ismert, sokoldalú tevékenységét.

A Párizsban, Rómában, Weimarban, Pesten élő Mester, a „világpolgár” – ahogy ma neveznénk, magyarnak érezte magát.1838 tavaszán, a pest-budai pusztító árvíz hírére felidéződött benne a rég elfeledett hazai táj. Egyik levelében így írt erről:

„Magyarország az oly nemes fiakat szülő, erőteljes, termékeny föld. Az én hazám! Én is fia vagyok ennek a tőről metszett, féktelen nemzetnek, amelyre bizonyára jobb napok várnak. Ez a nép alszik egyelőre. De ha egyszer egy hatalmas szózat felébreszti, szelleme meg fogja ragadni az igazságot! Dicsőséges jövő vár reá, mert bátor és erős – semmi sem tudja megtörni akaratát, semmi sem csalta meg reményeit. Ó, én vad, távoli hazám!”

1935-ben, Papp Viktor, a korszak jelentős zenetörténésze, a Rádióéletben a következő felhívással fordult a hazai közvéleményhez:

Hozzuk haza Liszt Ferencet! Ha Bayreuthról beszélünk, nemcsak Wagner, hanem Liszt Ferenc is eszünkbe jut. Hiszen ott halt meg 1886. július 31-én és ott is van eltemetve.

Halálakor a magyarok közül csak Thomán István és Miska inas volt jelen. Thomán, mint fiatal tanítvány nem juthatott befolyáshoz. Miska pedig nem számított. Fejetlenség és zűrzavar uralkodott a koporsó körül. Liszt leányához Cosimához két olyan távirat érkezett ekkor, amely a temetkezési helyre vonatkozott. Az egyiket Wittgenstein hercegné küldte Rómából, mely szerint Liszt mondta neki, hogy Pesten akar eltemettetni a Ferencrendiek szerzetesi ruhájában. Ugyanezt erősítették meg Liszt Ferenc magyar barátai is.

A táviratoknak azonban nem volt foganatjuk. Liszt Ferenc Bayreuthban nyugszik ma is és nem idehaza. Kossuth hamvai itthon vannak, Rákóczit haza hoztuk s Liszt még sincs itthon. Hozzuk haza Liszt Ferencet! Kiáltjuk a pusztába, milyen régóta már!”

1936-ban az az elgondolás fogalmazódott meg, hogy amíg nem sikerül Liszt hamvainak hazahozatala, addig is állítson a nemzet szimbolikus dísz-sírhelyet számára. Dohnányi Ernő erről így vélekedett: „A magam részéről a belvárosi Ferences templomban emelendő jelképes síremlék létesítését tartom a nagy Mesterhez legméltóbbnak, hisz ez a hely volt számtalanszor Liszt lelki elmélyülésének, imába borulásának szentelt helye.”

Költői kérdés: megvalósul-e valaha?

1978. július 31-én, halálának 92. évfordulóján Bieliczky Joó Sándorral együtt hallgattuk a Magyar Rádióban Liszt műveit. Faust-szimfóniájának hallgatása közben férjem a következő sorokat írta:

 

CSILLAG-MÁGLYÁKBÓL

Mester belebódultam zenédbe.

Sorsom hozzád kiált:

csillag-máglyákból írtad nekünk

a Faust-szimfóniát.

 

A 2011-es esztendőt – születésének 200. és halálának 125. évfordulóján – az egész évet Liszt-évnek nyilvánították. „Liszt Év 2011-ben Magyarországon és világszerte!” – hirdetik a programajánlók. A koncerttermekben, a Bartók rádióban és még számos helyen megszólalnak művei. Március 18-án a Thália színházban bemutatták Fekete Gyula zeneszerző Papp András szövegére készült Excensior! Liszt Ferenc mennybemenetele című operáját, amely a nagy művész idős korának sorsfordító napjáról szól.

Legyünk büszkék Liszt Ferencre, olvassunk róla és hallgassuk zenéjét.

(Megjelent: a Szókimondó 2011/ 10. számában)

 

liszt nyughelye

Liszt Ferenc nyughelye Bayreuthban