Halász Ferenc emlékülés

BIELICZKYNÉ BUZÁS ÉVA

HALÁSZ FERENC EMLÉKÜLÉS

2016. szeptember 16. (péntek) 16 óra Bocskai Rendezvényközpont

Hajdúszoboszló

halasz-ferenc-egyedul

Gratulálok mindazoknak, akik ezt a Halász Ferenc Emlékülést kigondolták, eltervezték és megszervezték. Akik itt összejöttünk, mindnyájan köszönettel tartozunk Halász Ferencnek, mert nemcsak aktív tanárként, hanem nyugdíjasként is tanított, segített mindenkinek, akikkel kapcsolatba került az irodalmon keresztül.

Hosszú évtizedek után 2008-ban költöztem vissza Budapestről – Hajdúszoboszlóra, és létre hoztam az Emlékszobát, ahova férjem Bieliczky Joó Sándor irodalmi hagyatékát és a magam zenetörténeti gyűjteményét elhelyeztem. De az Emlékszobát a dokumentumok, emlékek, könyvek mellett az emberek, a barátok teszik élővé. Felvettem a kapcsolatot hajdani gimnáziumi társaimmal és más ismerőssel, valamint iskolai tanulókkal és 2011-ben létrehoztuk a Főnix Versmondó- és Népdalkört fiatalok és idősebbek részére. Havonta találkozunk, hogy a mindnyájunk által szeretett irodalomnak hódoljunk.Halász Ferenc alapító tagja és az egyik leglelkesebb résztvevője volt irodalmi délutánjainknak. Jelenléte mindig emlékezetes marad számunkra. A gyerekekhez, fiatalokhoz minden szereplés után odament és véleményt mondott, néha dicséretet, máskor útbaigazítást.

Kiderült, hogy a latin-magyar szakos tanár úr milyen sok költeményt tud „fejből”idézni, és kitűnő ismerője a versek stílusának, formájának. Szükségét éreztük, hogy tudását rövid „előadásokban” ismertesse velünk. Öt ilyen „előadás” után gondoltam arra, hogy mindezt rögzítsük írásban is, legalább füzet formájában. Hadd maradjanak meg a „későbbi” irodalmi délutánok barátai számára is. Átadta előadásainak kéziratos vázlatát, de mivel a kiegészítő mondanivalót és a vers-idézeteket „fejből” mondta, ez megismételhetetlen. Sajnálom, hogy nem kapcsoltam be a magnetofont, amely mindent rögzített volna. De a VERSTANI ALAPISMERETEK című kis füzetnek ilyen rövidített formában is örülök.

Nekem azonban személy szerint is van köszönni valóm Halász Ferencnek.

Amikor férjem, Bieliczky Joó Sándor összegyűjtött verseiből és írásaiból akartam egy-egy válogatott kötetet összeállítani, akkor őt kértem meg, hogy a nagy munkában segítsen. Ezt ő nagyon szívesen megtette. Három évig dolgoztunk szorgalmasan, amíg elkészültünk.

Ő írta a verses kötethez az Előszót, az írások könyvéhez pedig az Utószót. Felbecsülhetetlen értéke van számomra a „Váci Mihály és Bieliczky Joó Sándor költészetének közös vonásai” című tanulmányának. (Mindegyik megjelent a Szókimondóban.) Ezekben az írásokban benne vannak Halász Ferenc nemes érzései, irodalom iránti szeretete és elkötelezettsége is.

halasz-ferenc-gratulal-a-versmondoknak-a-kulturalis-kozpontban-2015-05-16

Köszönöm Halász Ferencnek, hogy megosztotta velem és velünk „szellemi kincseit”. Végezetül Áprily Lajos: Vadlúd voltam című szép versét idézem, talán a természetszerető Halász Ferenc tanár úrnak is tetszene.

 

ÁPRILY LAJOS: VADLÚD VOLTAM

Valamikor vadlúd voltam,

Vadludakkal vándoroltam.

Nagy tavakért lelkesültem,

Tengeren is átrepültem.

 

Őszi fényben és homályban,

Fel-feltámad régi vágyam:

Társaimmal útra kelni,

Fényt és felhőt úszva szelni.

 

Majd ha végem itt elérem,

Vadlúd-formám visszakérem.

Jó barátok, ismerősök,

Hogyha jönnek bíbor őszök,

Nézzetek fel majd az égre,

Égen úszó vadlúd-ékre,

S azt mondjátok eltűnődve:

Újra vadlúd lett belőle,

S most ott száll a V-seregben,

Hangja szól a fellegekben.

 

halasz-ferencre-emlekezem-2016-09-16Halász Ferencre emlékezem

HVTV felvétele:

https://www.youtube.com/watch?v=0yAR5pAwgVg