Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk

 

Magyarországnak a 19. századig nem volt “törvényesített” himnusza.

Kölcsey Ferenc műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a 90. zsoltár (Tebenned bíztunk, eleitől fogva) volt. Népszerű volt – a hatóságok által többször betiltott – az ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Berlioz és Liszt Ferenc is feldolgozta.

 

Boldogasszony Anyánk (Régi magyar himnusz)

Boldogasszony anyánk

 

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,

nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,

Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

anyai palástod fordítsd oltalmunkra!

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 

Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,

segéljed áldásra magyar nemzetedet.

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 

Sírnak és zokognak árváknak szívei

hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,

nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Mátyás-templom 1Mátyás-templom