Bieliczky Joó Sándor válogatott írásai

Tartalomjegyzék (részlet)
                                                                                                                      oldal
Az irodalomtörténeti kutatás feladata                                                                                 1.
1./ Írók, költők emlékei
Csokonai Vitéz Mihály (1773)                                                                                                2.
„…a világ elébe én vezessem” Születésének 200. évfordulóján
Petőfi Sándor (1828)                                                                                                               7.
            Petőfi nyomában Kecskeméten
            Tűz és láng (születésének 150. évfordulóján)                                                        9.
            Petőfi Debrecenben                                                                                                    11.
Madách Imre (1823)                                                                                                              15.
            A Tragédia világkörúton
            1./ Egy Madách-kutató vallomása                                                                           15.
2./ Látogatás Madách Aliznál Csesztvén                                                                            18.
Jókai Mór (1825)        Jókai emlékek Tardonán                                                                21.
Mikszáth Kálmán (1847)
            Négy nap „Görbe országban” Mikszáth-emlékek nyomában I. II. III. rész    24.
            Az igazi Mikszáth tovább él                                                                                      32.
Ady Endre (1877)
            Ady Endre nagybátyjának fia vagyok                                                                      35.
            Ady Endre Debrecenben. Tallózás korabeli újságokban                                     38.
Két Ady Debrecenben                                                                                              41.
            Kovalovszky Miklós: A másik Ady Endre – részlet                                                46.
            (Levelezés, Emlékezések Ady Endréről – II. III. kötet – idézetek)                          48.
            Ady „párbajai” Debrecenben                                                                                   52.
            Ady Endre 1877-1977.                                                                                             55.
            Vallomás Ady Endre költészetéről.                                                                         58.
Beszélgetés Hidas Antal íróval és Kun Ágnes műfordítóval
Móricz Zsigmond (1879)
            „Énnekem Csécse maradt a tündérsziget”                                                                 64.
Móricz Zsigmond emlékek nyomában
Vallomások a diófa alatt. Találkozás a Móricz-lányok dajkájával                            70.
            Móricz Zsigmond egy hónapja Debrecenben                                                            74.
Barangolások Móricz emlékek nyomában                                                                 78.
            Mikor született Móricz Zsigmond?
            A Móricz-drámák és a színpad. Beszélgetés László Anna írónővel.                        80.
Móricz Zsigmond hangja (+ családifényképek)                                                        82.
Egy téma három műfajban                                                                                         99.
Móra Ferenc (1879) Száz éve született Móra Ferenc                                                          100.
Kosztolányi Dezső (1885) Egy évben születtünk + utóhang                                               103.
Kassák Lajos (1887) Emlékezés Kassák Lajosra  (+ versek, dedikáció.)                            111.
Karinthy Frigyes (1887) jelbeszéde (+ képek és kötet címlap)                                           117.
Szabó Pál (1893) Szerette az embereket                                                                              121.
            Emlékezés az irodalmi életre 1951 – 52-ből                                                            123.
Veres Péter (1897) Újra a szülőföldön                                                                                126.
                               Szenvedéllyel, tiszta hittel                                                                    127.
Marton Pálné Homok Erzsébet parasztíró                                                                           129.
József Attila (1905) + Beszélgetés József Etelkával                                                           137.
                        A dörmögő unokája (+ szabadszállási képek)                                             139.
                        Szabadszállási emlékek József Attila költészetében                                   142.
Vers és grafika (Varsányi Pál)                                                                     144.
Radnóti Miklós (1909) Erőltetett menet                                                                              146.
                                   Jó bolt a háború                                                                                 148.
Megjegyzések Radnóti Miklós néhány verséről                               151.
                                   A játszótéren                                                                                     154.
                                   Kitépett versek                                                                                  155.
                                   Bieliczky Sándor előadása Radnóti Miklósról                                  157.
                                   Száz éves Gyarmati Fanni Radnóti Miklós özvegye                         162.
Egy szemtanú zsoltára – vers                                                            166.
Móré Mihály grafikája a költőről                                                     168.
Devecseri Gábor (1917) Emlékezés a költőre születésének 60. évfordulóján                     169.
Devecseri Gábor: Négyek temetése – vers (1956.okt.6.)                  174.
Váci Mihály (1924) Első találkozásom Váci Mihállyal                                                       175.
Halász Ferenc: Váci Mihály és Bieliczky Joó Sándor költészetének közös vonásai           177.
László Anna (1926-1981) dokumentumjátéka a Rádióban                                                  185.
                                   Rendhagyó tárlat                                                                               187.
2./ Művészekről
Németh Kálmán – Barangolás a Fóti dal születése helyén                                                   189.
Móré Mihály – Látogatóban a Hajdúsági Iparművekben                                                     195.
Bozsó János – A zúzmarás Tisza mentén                                                                             197.
                        Bozsó János műtermében                                                                             200.
Varsányi Pál – A valóság a munkámat szolgálja                                                                 203.
Makrisz Zizi kiállítása a Nemzeti Galériában                                                                     205.
Tihanyi látcső                                                                                                                      208.
Borsos Miklós szobrászművész világa                                                                               209.
Sváby Lajos – Hitvallás képekben                                                                                      211.
A XX. századi művészet                                                                                                     213.
Megszépítő emlékek – Találkozás Babits Vilma énekesnővel                                           214.
Hoór Tempis Erzsébet énektanár 80 éves                                                                           216.
Megkésett születésnapi vallomás. Básti Lajos művészete.                                                 218.
A Brunszvik-család és Beethoven                                                                                      219.
Bartók Béla emlékére                                                                                                         222.
Kodály Zoltánra emlékezve                                                                                               223.