BESZÁMOLÓ AZ EMLÉKSZOBA ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Emlékszoba Alapítvány egyik célja az irodalmi és zenei élet fellendülésének elősegítése Hajdúszoboszlón. Ennek érdekében tevékenykedünk:

 

I./ IRODALMI DÉLUTÁNOK és próbák az EMLÉKSZOBÁBAN

Az Emlékszobában korábban havonta tartottunk Baráti találkozót, amit 2017-ben Irodalmi délutánokká alakítottuk át. A felnőttekhez csatlakoztak iskolai tanulók is. Az összeállított műsorunkkal Főnix Versmondó- és Népdalkör néven mutatkoztunk be a Kulturális Központban. Ehhez azonban hetenként egyszer, néha kétszer is próbálni kellett.

A baráti kör idősebb tagjai fokozatosan kimaradtak egészségügyi gondok miatt.

Kialakult az „utánpótlás” nevelése. Borbély Mária (Marcsi) óvónő az óvodájukból hozza el azokat a gyerekeket, akiknek van tehetsége, érzékenysége a műsorokban való részvételre. Kovács Petra és Büdi Dani is óvodásként kezdtek hozzánk járni, és már évek óta lelkes tagjai a Versmondó körünknek.

Erdeiné Szép Zsuzsa, a Thököly iskola tanárnője kérte, hogy Szécsi Laura (8. o.) Ukrajnából áttelepült tanulónak segítsünk a verstanulásban és a népdal éneklésben.

A Közgazdasági Szakgimnáziumból Majoros Csaba tanár úr küldte hozzánk Kiss Balázs

(11. o.) és Csécsi Lajos (9. o.) tanulókat. Összeállítottam számukra (rövidítve) Arany János és Petőfi Sándor levelezését, és azt olvasták fel kiválóan 2017. december 16-án a Kulturális Központban megtartott műsorunkban.

 

 

II./ ELŐADÁSOK A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN  (9 – 13. műsor)

 

Az országosan meghirdetett  Wass Albert felolvasást Hajdúszoboszlón két helyen rendeztük meg. 2017. február 17-én délután és 18-án délelőtt a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör és a Magyarok Szövetsége Hajdúszoboszlói Szervezete szervezésében a Bocskai István Múzeumban, valamint a Főnix Versmondó- és Népdalkör rendezésében a Kulturális Központban.

 

  1. február 18. WASS ALBERT VARÁZS újra. (9. műsor a Kulturális Központban.)

Nagyon sokan voltunk: 8 gyerek, 13 felnőtt (21 fő) előadott 32 mesét, verset, prózát

8 dalt, furulyaszólót. A közönség soraiban ott voltak a szülők, ismerősök, érdeklődők.

6.

2017.április 11.-én  A KÖLTÉSZET NAPJA  (10. műsor a Kulturális Központban)

A Főnix Versmondó- és Népdalkör, valamint a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus énekkar közös ünnepi műsorral vett részt, ezúttal a nagyteremben.

A Versmondó kör iskolásainak tavaszi verscsokra után a felnőttek vers-válogatása, majd az énekkar műsora következett megzenésített versekből. Nem maradtak el a vidám ráadások sem (versek, ének, gitárral). Vezényelt: Szentpáliné Páll Beáta, zongorán kísért: Tóthné Makara Krisztina, a fuvola szólót Griger Judit játszotta.

 

  1. május 27-én Az Alföld folyóirat bemutatkozott Hajdúszoboszlón, a Főnix Versmondó kör rendezvényén. (11. műsor a Kulturális Központban)

Vendégünk: Szirák Péter, az Alföld folyóirat főszerkesztője, valamint Áfra János és Lapis József szerkesztők voltak. A beszélgetést Papp András, a Szókimondó felelős szerkesztője vezette. Téma: az Alföld – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat bemutatása. Válogattunk a folyóiratban 2016-ban megjelent versekből, és a Főnix Versmondó kör tagjaival előadtuk.

Másnap reggel Szirák Péter ezt írta a Facebookon:

„Tegnap Hajdúszoboszlón jártunk Alföld-esten. Nem csak hogy szép számmal megjelentek az irodalombarátok, de az is kellemes meglepetés volt, hogy a Főnix Versmondó Kör tagjai műsorral kedveskedtek nekünk: a tavalyi évfolyam verseiből hallhattunk válogatást. Minden korosztály képviseltette magát, a legifjabb szavaló hét éves volt, a legidősebb nyolcvan esztendős. Verset olvasott az egyetemista fiú és a gimnazista lány is, utóbbi saját slamjét is előadta. Szerkesztőtársaimmal – Áfra Jánossal és Fodor Péterrel – egész egyszerűen meghatódtunk. Manapság ritkán tapasztalni a költészet eme mélységes tiszteletét és mégis magától értetődő élvezetét, amit vendéglátóink sugároztak magukból. Találkoztunk olyan olvasónkkal is, aki immár ötven éve forgatja a lapot. A szoboszlói irodalombarátok meggyőztek bennünket arról, hogy érdemes szerkeszteni. Köszönet a Versmondó Kör spiritus rectorának, Bieliczkyné Buzás Évának, aki megszerkesztette és konferálta a műsort, s aki egyébként is éltető szelleme a szoboszlói irodalmi életnek! Köszönet Papp Andrásnak, aki moderálta a beszélgetést! Köszönet mindenkinek, aki eljött! Szép este volt: amolyan szerkesztők álma!”

  1. október 31. Emlékezzünk a REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára

a Főnix Versmondó- és Népdalkör műsora (12. műsor a Kulturális Központban)

Benne: Istenes versek és a természetről, mint a Teremtő alkotásáról szóló költemények,

valamint egyházi énekek és népdalok (közös éneklés)

7.

  1. december 16. Emlékezzünk Arany Jánosra és Kodály Zoltánra, valamint karácsonyi versek és énekek a Főnix Versmondó- és Népdalkör előadásában

(13. műsor a Kulturális Központban)

 

III./ ÍRÁSOK A SZÓKIMONDÓBAN

2017/1.            Bieliczkyné Buzás Éva: Adventi csillagok

Bieliczky Joó Sándor: Találkozás Devecseri Gábor özvegyével (1977)

2017/2.            Bieliczky Joó Sándor: Fiatal idő sodor – vers

Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk Maros Rudolf zeneszerzőre

2017/3.            Bieliczkyné Buzás Éva: Wass Albert felolvasó maraton Hajdúszoboszlón

2017/4.            Bieliczky Joó Sándor: Regina            Költészet Napja 2017. április

Egri László: Politikai útkeresés Bieliczky Joó Sándor lírai világában

2017/5.            Bieliczkyné Buzás Éva: Csodák csodája – a Költészet Napján

2017/6.           Bieliczkyné Buzás Éva: Alföld-est a Kulturális Központban

Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk Bozay Attila zeneszerzőre

2017/7.            Bieliczky Joó Sándor: Petőfi Debrecenben. Tűz és láng.

2017/8.            Egri László: Klasszikus és modern művészportrék Bieliczky Joó Sándor

lírai alkotásaiban

Bieliczkyné Buzás Éva: Lator László köszöntése.

A költészet nagy tanára idén 90 éves.

2017/10.          Bieliczkyné Buzás Éva: A reformáció 500. évfordulója

2017/11.          Bieliczkyné Buzás Éva: Reformáció a költészet szavaival

2017/12.          Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk Arany Jánosra és Kodály Zoltánra

 

IV./ HONLAPOK

  1. június 29. A régi honlapunk, a www.fonix-sarok.hu arra szolgált, hogy ott megjelenjen Bieliczky Joó Sándor újságíró-költő irodalmi hagyatéka, valamint Bieliczkyné Buzás Éva zenetörténete Rádiófónia címmel, valamint zeneszerzőkről készült dolgozatai. Mostantól ez a honlap archívum marad, felkerült a Drive-ba (felhőbe).

Új, aktuális weblap készült: www.emlekszobaalapitvany.hu címen.

Az egyik témája: Hajdútánc – hajdúszoboszlói kötődésű írók, költők művei.

Kaptunk hozzá anyagot Vida Lajostól, Papp Andrástól, és Egri Lászlótól.

 

8.

V./  Könyveim az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában:

Azért, hogy a RÁDIÓFÓNIA című zenetörténeti kötetek eljussanak az érdeklődőkhöz, megkértük az Országos Széchényi Könyvtárt, hogy vegyék be és tegyék közzé az Elektronikus Könyvtárukban. Ez megtörtént. Majd a további könyveimet is feltették.

 

Bieliczkyné Buzás Éva: RÁDIÓFÓNIA  75 esztendő a magyar zene hullámhosszán

(1925-2000.) A rádiósorozat rövidített, írásos változata. 1-4 kötet

http://mek.oszk.hu/14600/14630/

EZ MARADT BELŐLEM” – Bieliczky Joó Sándor versei és írásai 1-2. kötet

Válogatta: Bieliczkyné Buzás Éva

http://mek.oszk.hu/14400/14486/     http://mek.oszk.hu/14400/14487/

Bieliczkyné Buzás Éva: LEHEL GYÖRGY karmester emlékezete http://mek.oszk.hu/16700/16750

 

VI./ VÉGRENDELET

Bieliczky Sándorné Buzás Éva 2016. május 31-én Dr. Molnár Tamás közjegyzőnél

Végrendelkezésben nyilatkozott arról, hogy halála után minden ingó és ingatlan vagyonát, valamint az OTP-nél (11773023-04874452) befektetett, lekötött és félretett pénzösszeget

az Emlékszoba Alapítvány – mint jogi személy – számára adományként juttatja.

Ez utóbbi pénzösszegből kell a továbbiakban fedezni az Emlékszoba és a 30. lakás rezsi költségeit.

 

Hajdúszoboszló, 2017. május 12..