BARANYI FERENC: KI DALLÁ LESZ

BARANYI FERENC: KI DALLÁ LESZ 

éneklés

Ki dallá lesz, az már örökre

az igazsággal csendül össze,

bármily hamisan intonálnák

azok is, akik kitalálták.

Ki dallá lesz, az nemcsak dallam-

íveket jelent, öt vonalban

rögzített halk melódiákat,

melyek szelíden szerte szállnak,

hanem jelenti a reménység

törvény-erőre emelését,

amelytől nem tágít a nemzet,

amíg fiai énekelnek.

Ki dallá lesz, fölzeng az égre,

elnémul minden földi vétke,

még a becsületére száradt

szeplők is hangjegyekké válnak…

Ki dallá lett, immár legyen dal,

meghalhat – ámde el sosem hal,

az Úr isten füléig harsan

a valóságnál igazabban.

 

Baranyi Ferenc (Pilis, 1937. január 24.) költő, író, műfordító.