A Magyar Rádió történetének kezdete

1924.
1924. március 1-jén Szőts Ernőt bízták meg a Telefonhírmondó vezetésével. Ettől kezdve a rádió gondolatának gyakorlati megvalósítása nagy lendületet vett.
1924. március 15-én volt az első kísérleti műsor közvetítése a Magyar Távirati Iroda Városház utcai székházából. A nemzeti ünnepre való tekintettel Apponyi Albert gróf intézett beszédet a Mélyen tisztelt láthatatlan közönséghez. Ez év elején indult meg a Magyar Rádió Újság, amely széleskörű tájékoztatást fejtett ki a rádiózás és az amatőr mozgalom érdekében.
1925.
1925-ben felgyorsultak az események. Május 1-jén üzembe helyezték a 2 kw-os adóberendezést Csepelen. Júniusban nagy átalakítási munkák kezdődtek a Telefonhírmondó Rákóczi úti helyiségeiben, mert itt akarták berendezni a rádióstúdiót. Szeptember 25-én közvetítették az első próbahangversenyt. November 10-én megjelent a Rádiórendelet, amely a rádiózást egyértelműen állami monopóliummá nyilvánította.
November 30-án sajtóbemutatót rendeztek. A Telefonhírmondó és egyben Rádió Hírmondó helyiségeiben Szőts Ernő ügyvezető-igazgató fogadta a vendégeket. Házigazdai teendői mellett fáradhatatlan buzgalommal igyekezett a kérdések özönére felvilágosítást adni.
A Magyar Rádió Újság így tudósított az eseményről: „Régen láttunk annyi újságírót egy helyen összegyűlve, mint ezen a bemutatón. Ami egyrészt azt bizonyítja, hogy a rádióügy ma az érdeklődés középpontjában áll, másrészt, hogy a magyar zsurnalisztika már a kezdet kezdetén pártfogásba vette a rádióügyet, hiszen itt nem politikáról, hanem olyan kultúrintézményről van szó, melyet támogatni s az objektív kritika eszközével naggyá fejleszteni mindnyájunk kötelessége”.
Végre eljött a nagy nap! 1925. december 1-jén, kedden, felavatták az új létesítményt.
Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója az ünnepségen többek között ezt mondta:
„A magyar kultúra fegyvertára egy erős fegyverrel gyarapodott. Mindenki tudja, mit jelent, különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon túl eljut a magyar szó. Fogadalmat teszek arra, hogy minden üzleti szempontot háttérbe szorítva, tisztán csak a magyar kultúra szempontjait szem előtt tartva fogjuk ezt a fegyvert kezelni.” Demény Károly, a Posta vezérigazgatója már a mikrofon előtt tudatta a világgal, hogy Magyarországon megindult a műsorszóró rádiózás. Ezután Vass József miniszter indította légi útjára a magyar gondolatot Isten nevében.
A megnyitó szavakat ünnepi hangverseny követte:
1./ Donizetti: Linda di Chamounix c. operájából Linda áriáját, és
Richard Tauber: Erdei madár c. dalát Sándor Erzsi énekelte.
2./ Hubay Jenő: Csárdajelenet. Hegedűn előadta a szerző.
3./ Poldini: Farsangi lakodalom c. vígoperájából Kálmán diák dalát Dr. Székelyhidy Ferenc énekelte
4./ Kern Aurél feldolgozása: Régi magyar dalok, Dr. Molnár Imre előadásában
5./ Kerntler Jenő Liszt és Bartók műveket játszott zongorán