A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, 1938.

A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, 1938.

img1 (1)

  1. májusában Budapesten rendezték meg a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen a meghívott vendégeken kívül a zarándokok százezrei vettek részt.

A Magyar Rádióra óriási munka és felelősség hárult: 128 mikrofonnal bonyolították le a helyszíni közvetítéseket, valamint számtalan hangszórót szereltek fel a Hősök terén és az események más színhelyén. Hónapokig tartó riporterversenyen választották ki azokat, akik segítettek a Rádió munkatársainak. Az előkészületek része volt a rádió Kongresszusi énekórája is, amely távoltatás-szerűen kívánta megtanítani a tömegek számára a

Szent Vagy Uram c. katolikus népének-tárból azokat a dallamokat, amelyek a közös énekléseken megszólaltak.

A Rádióéletben így hívták fel erre a hallgatók figyelmét: „A kongresszus nagyszabású ünnepségeit méltó egyházzenei keretbe igyekszik foglalni a rendezőség. A gregorian-korálok és többszólamú egyházi muzsika mellett nagy szerep vár a hatalmas tömegek által énekelt egyházi népénekekre. Az egyöntetű közös éneklés érdekében a Magyar Rádió a kongresszus népénekeiből mintabemutatót tart, a Bárdos Lajos által vezetett Budai Szent Cecília Kórus segítségével.  A Kongresszusi énekórát figyelemmel kísérheti minden kántor, karnagy, tanító és tanár, aki az egyházi ének tanításával foglalkozik, de minden hívő is, akinek áhítata dalban csendül ki. Ha a Hősök terén a százezres tömeg előtt elmondott miséken, vagy a dunai hajókörmeneten sikerül biztosítani az egyöntetű népéneklést, valóban felejthetetlen szép élményben lesz részünk.”

Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi szentmiséjét a Millenniumi emlékmű fölé épített díszoltáron mutatták be. A háromnapos nyilvános kongresszus üléseit pedig az Iparcsarnokban tartották meg. A magyar rádiósokon kívül holland, belga, francia, angol, ír, csehszlovák, amerikai és olasz riporterek adtak helyszíni közvetítéseket. Az eseménysorozat utolsó napján Pacelli bíboros legátus kongresszusi záróbeszédét a Rádió stúdiójában mondta el, amelyhez a Központi Papnevelde énekkarának műsora adott zenei keretet.

„Pacelli bíboros német nyelvű beszéde végén magyar szóval fejezte ki elismerését a magyar népnek, amely annyi gonddal és szeretettel rendezte meg a világraszóló ünnepséget.

A közvetítés befejezése után a bíboros és kísérete lassú léptekkel vonult az előcsarnok felé. Ilyen színpompás menetet még nem láttak a stúdió eseményekhez szokott falai: a legátus bíborköpenyében, a pápai testőrség díszegyenruhában, a rádió vezetősége frakkban.

Az előcsarnokban váratlan és megkapó jelenet várta őket: az énekkar kispapjai és a Rádió szolgálatban levő tisztviselői ott térdeltek sűrű sorban. A legátust egy pillanatra meglepte a kép, aztán elmosolyodva, jobbját magasba emelte, áldást osztott a jelenlevőknek.”

A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus méltó befejezéseként május 28-án az Operaházban Liszt Krisztus oratóriumát adták elő. A szcenírozott változatot ifj. Oláh Gusztáv rendezte és állította színpadra. A szólószerepeket Báthy Anna, Budanovits Mária, Rősler Endre, Palló Imre és Kóréh Endre énekelte, az előadást Fleischer Antal vezényelte.

(Részlet a RÁDIÓFÓNIA 1. kötetéből)

 

img13