137 éve született Móricz Zsigmond író

 

137 éve született Móricz Zsigmond
(1879. június 29 – 1942. szeptember 5.) író.

Bieliczky Sándor:
BARANGOLÁSOK  MÓRICZ-EMLÉKEK  NYOMÁBAN

Iskolai oklevelek a debreceni diákévekből

 Nemcsak a Móricz Zsigmond születésének közelgő századik évfordulója ösztönzött arra, hogy hírt adjak az író nyomában tett barangolásaimról, hanem a fiatal éveim óta műveivel szemben tanúsított szeretet, a valóság hű kor- és jellemrajz, a személye iránti tisztelet és végső soron lokálpatriotizmusom, hiszen az író huzamosabb ideig diákoskodott Debrecenben,s életében több ízben is megfordult Csokonai, Oláh Gábor, a tudomány városában.

Tizenkét évig voltam újságíró Debrecenben és szabadidőm nagy részét irodalmi emlékek gyűjtésére fordítottam. Anyagaim egy része még akkor megjelent a megyei lapban. Azóta eltelt tíz év. Nem tudom, azok közül, akikkel beszéltem, vajon még hányan élnek? A megszólaltatottak többsége idős ember volt. Vallomásos emlékeiket megőrizték jegyzetfüzeteim, emberi portréikat a fényképfelvételek.

Úgy érzem, hogy amiket közöltek velem, ha nem is irodalomtörténeti értékek, de kiegészítő momentumok Móricz emberi megértéséhez, portréjának még teljesebb megrajzolásához.

*

Mikor született Móricz Zsigmond

     Tíz évvel ezelőtt, amikor Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában kutattam Móricz Zsigmond diákkori emlékeit, arra lettem figyelmes, hogy az iskolai okiratok adatszolgáltató rubrikáiba különböző időpontokat jelöltek meg az író születésnapjának.

A Magyar Irodalmi Lexikon szerint Móricz Zsigmond 1879. július 2-án, a Világirodalmi kisenciklopédia 1976-os kiadása szerint pedig június 30-án született Tiszacsécsén. Tehát a két lexikon adata sem egyezik.

A levéltári dokumentumok alapján Móricz Zsigmond 1890/1. iskolaévben a debreceni református főgimnázium I/a osztályába járt.

Előmeneteli bizonyítványa szerint 1879. június 31-én született.

Az 1891/2. iskolai tanévben bizonyítják, hogy július 6-án volt a születésnapja.

1893/4. tanévben pedig június 30. a dátum.

Móricz Zsigmond az 1899/1900. tanév első felében a debreceni teológia hallgatója volt.

A főnévkönyvben feltüntetett félévi eredményei mellett a származási adatai között születésnapjaként 1879. június 29. szerepel.

Ugyanannak a tanévnek második felében joghallgatóként folytatja tanulmányait Debrecenben. Az első éves joghallgatók főnévkönyvében születésének időpontjául június 6-át jelölték meg.

Tiszacsécsén Móricz-emlékeket gyűjtve láttam a református parókia anyakönyvében Móricz Zsigmond keresztelési jegyzőkönyvét. Eszerint 1879. július 6-án született.

Apja neve Móricz Bálint földműves. Anyja neve Pallagi Erzsébet helvét hitvallású.

A keresztatya neve Ács Lajos, keresztanya neve: Nagy Erzsébet.

A július 6-i dátumot valaki áthúzta és 2-át írta be helyette.

1921 – 47-ig Orosz Kálmán volt a csécsi református lelkész. 1929. június 29-én,Péter-Pál napján nagy ünnepséggel, díszpolgárrá avatással ülték meg Csécsén az író ötvenéves születésnapját, ő volt az ünnepség előkészítője, fontos résztvevője. Az író igen sok könyvet dedikált és ajándékozott ezen a napon csécsi rokonainak, barátainak – a Harmatos rózsát Orosz Kálmánnak.

1939-ben, amikor mindenkinek igazolni kellett származását, Móricz Zsigmond a maga és testvérei nevében ezeket az igazolásokat Orosz Kálmántól kérte és kapta. Ebben az ügyben újra több levelet váltottak. Ezen a Péter-Pálon könyvet is küldött Orosz Kálmánnak, legújabb munkáját, az Életem regényét. Ennek érdekes dedikációja így szól: „Orosz Kálmánnak, szülőföldem boldog papjának, milyen jó lehet csécsi papnak lenni. Szeretettel üdv. Barátja Móricz Zsigmond. Leányfalu 1939. VI. 29. Ez a születésem napja,nem július 2. Az a keresztelés napja volt”

Vajon mikor született hát Móricz Zsigmond?

Talán ez az adalék is bizonyítja, hogy június 29-én, ahogyan ezt Czine Mihály és Nagy Péter Móricz-monográfiáiban olvashatjuk.

Ő mindhalálig azt mondta és írta, Péter-Pálkor.

Bieliczky Sándor

Kritika79.juni